dulichuc

Just another WordPress.com site

Thông tin Lệ phí visa Úc và thời gian xét duyệt Visa Úc

leave a comment »

Thông tin Lệ phí visa Úc và thời gian xét duyệt Visa Úc
http://dulichxanh.com.vn/detail/298-thong-tin-le-phi-visa-uc-va-thoi-gian-xet-duyet-visa-uc.html

THỜI GIAN XÉT ĐƠN TRUNG BÌNH HIỆN TẠI: Thời gian xét đơn có thể thay đổi tùy thuộc vào văn phòng xét đơn. Chúng tôi chủ trương xét duyệt một đơn xin hoàn chỉnh trong khoảng thời gian nêu dưới đây, tuy nhiên, chúng tôi rất khuyến khích quí vị nộp đơn sớm hơn khoảng thời gian này.

Đơn xin thị thực của các đương đơn cư trú ở Đà Nẵng hoặc các vùng từ Đà Nẵng trở vào phía Nam sẽ được DIAC tại thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Đương đơn cư trú tại các vùng từ Huế trở ra phía Bắc sẽ được DIAC tại Hà Nội xét đơn xin thị thực.

Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực                                                                             
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011                
Thời gian xét đơn tại Hà Nội                   
Thời gian xét đơn tại thành phố Hồ Chí Minh                
Nhập cảnh ngắn hạn      
     
Thị thực công tác – tối đa 3 tháng                                                            2,150,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Thị thực khám chữa bệnh – tối đa 3 tháng Không 2 tuần 2 tuần
Thị thực khám chữa bệnh – trên 3 tháng 1,100,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Thị thực Chuyên ngành/Đào tạo/Thể thao/Nghiên cứu  5,350,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
Thị thực Du lịch / Thăm thân 2,150,000VNĐ 2 tuần 2 tuần (**)
Thị thực Du học      
Nghiên cứu sinh – diện thị thực 574 11,150,000VNĐ 7 ngày 7 ngày
Đại học – diện thị thực 573 (*) 11,150,000VNĐ 4-6 tuần 4-6 tuần
Học bổng của Chính phủ Úc hoặc Bộ Quốc phòng – diện thị thực 576 Không 14 ngày 14 ngày
Học Phổ thông – diện thị thực 571 11,150,000VNĐ 4-6 tuần 4-6 tuần
Các diện thị thực du học khác 11,150,000VNĐ 60 ngày 60 ngày
Thị thực Định cư
     
Thị thực Định cư – diện Con mồ côi 21,500,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Con phụ thuộc (Tạm thời) 3,750,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Cha mẹ bảo lãnh con 35,200,000VNĐ 10 tháng 10 tháng
Thị thực Định cư – diện Kết hôn / Đí́nh hôn / Sống chung không có hôn thú 35,200,000VNĐ 8 tháng 8 tháng
Thị thực Định cư – diện Thành viên cuối cùng trong gia đình / Thành viên gia đình phụ thuộc 35,200,000VNĐ Không có thời gian xét duyệt trung bình Không có thời gian xét duyệt trung bình
Thị thực Định cư – diện Người chăm sóc 21,500,000VNĐ Không có thời gian xét duyệt trung bình Không có thời gian xét duyệt trung bình
Quyển Hướng dẫn Định cư – diện Thân nhân bảo lãnh 200,000VNĐ
Quyển Hướng dẫn Định cư – các diện bảo lãnh khác 400,000VNĐ
Các diện khác
     
Đăng ký Quốc tịch Úc theo huyết thống      
  • Lệ phí xét duyệt cho đơn nộp đầu tiên
2,450,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
  • Lệ phí xét duyệt cho mỗi đơn tiếp theo nộp cùng đơn đầu tiên
1,950,000VNĐ 4 tuần 4 tuần
Thị thực cho Thường trú nhân quay về Úc (RRV) 5,250,000VNĐ 2 tuần 2 tuần
Cấp lại thị thực RRV 2,050,000VNĐ 2 tuần 2 tuần

(*) Từ khi áp dụng những thay đổi tích cực trong các mức độ xét duyệt thị thực đối với du học sinh Việt Nam, số lượng hồ sơ xin thị thực Du học mà chúng tôi nhận được gia tăng đáng kể. Vì vậy, chúng tôi rất khuyến khích quí vị nộp đơn ít nhất là 8 tuần trước ngày nhập học dự kiến của du học sinh để đảm bảo rằng đương đơn không bị lỡ thời gian đầu của khóa học. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các đơn xin nhanh chóng và rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ.

(**) THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Vì số lượng hồ sơ xin thị thực diện Du lịch hiện nay gia tăng đáng kể, thời gian xét duyệt đối với diện thị thực này có thể kéo dài đến 4 tuần lễ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích các đương đơn xin thị thực diện Du lịch xem xét nộp hồ sơ sớm để có đủ thời gian xét duyệt.

(***) Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực (VACs), Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng – lệ phí dịch vụ IOM kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 như sau:

  • 392,000 đồng (VNĐ) đối với mỗi hồ sơ xin thị thực Ngắn hạn như thị thực Quá cảnh, thị thực Du học, thị thực Du lịch, thị thực Công tác.
  • 392,000 VNĐ đối với mỗi hồ sơ xin thị thực Định cư.
  • 392,000VNĐ đối với mỗi hồ sơ xin đăng ký quốc tịch Úc theo huyết thống.
  • 196,000VNĐ đối với thị thực điện tử (ETA); và 98,000VNĐ cho việc in thị thực.

Ngoài ra, đương đơn có thể xin một cuộc hẹn để đến nộp đơn tại Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Đại sứ quán Úc tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xin lưu ý: Quí vị sẽ không được vào Đại sứ quán Úc hoặc Tổng Lãnh sự nếu không có hẹn trước.Quí vị không cần xin cuộc hẹn trước khi đến AVAC.

http://dulichxanh.com.vn/player.swf
Tác giả: Theo Đại Sứ Quán Úc
Nguồn tin: http://www.dulichxanh.com.vn
Advertisements

Written by dulichuc

May 26, 2011 at 3:35 am

Posted in Uncategorized

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: